1

 

 De wedstrijd  zal plaats vinden op maandag 17 januari 2022

 

2

Deze wedstrijd staat open voor alle Europese hotelscholen

 

3

 

Iedere school mag/kan 2 eindejaarsstudenten inschrijven zowel technische als beroepsleerlingen. 

De deelnemende leerling(en) is vergezeld van z'n pedagogische aan zijn school vebonden begeleider.

 Inschrijvingen kan tot 03 januari 2022.

 

4

De wedstrijd bestaat uit 4 proeven :  

                                 

a. Trancheren van Gandaham op sokkel

(1 bord met 4 fijne en volledige sneden ) bijkomend een aperobord voor 2 personen.

 

Materiaal en garnituren mogen hier een eigen inbreng zijn, die jullie de dag zelf medebrengen

Opmerkingen:

  • Voor het aperobordje is de techniek van versnijding vrij.

  • De jury beoordeld of kwaliteit en smaak hun recht halen

b. Het versnijden van een lamszadel

De versnijding van de lambzadel wordt behoordeeld op de klassieke versnijding

c. Het fileren van twee slibtongetjes

d. Twee borden met versneden seizoenfruit

Opmerkingen:

  • De bedoeling hier is een keuze te maken van vier soorten fruit vanuit ons gepresenteerd seizoensfruit op het buffet.

  • Voor deze proef is geen enkel eigen materialen of ingredienten toegelaten

  • Mogen wij uw vragen uw fruitkeuzes en het exacte aantal dat u nodig heeft opsturen tijdens de workshop "FRUIT". Dit voor 20 december 2022 ter attentie van 

  • olivier.cornet@province.namur.be

  • Lijst van fruitsoorten op de buffet:

 

Baby ananas, peren, bergappelssienen, bloedappelsienen, Golden appelen, Granny Smith appelen, witte en blauwe druiven, kiwi's, kaki's, granaatappelen, pompelmoussen, mandarijnen en gele en groene citroenen

  • Eveneens op het buffet te vinden:

Bloemsuiker, suiker S2, kirsch, marasquin, lopende room, half opgeslagen room, slagroom, vingerbowls, waterkoker, karaf met fris koud water, propere servietten, glazen saladiers, ijsblokjes, borden van verchillende afmetingen en soorten.

De versnijding van het fruit is vrij wel rekening houdend dat deze voor de klant (jury) gebeurt

 

5

   De techniek van de versnijdingen zijn vrij, alles hangt af van uw gepresenteerd eindresultaat

 

Toegestane tijd voor de versnijdingen 

 

Gandaham op sokkel : 8 minuten

Lamszadel: 8 minuten

Slibtongetjes : 5 minuten

Fruitborden: 10 minuten

6

 

Tijdens iedere proef  zullen de jury's de kandidaten inlichten over de resterende tijd ; indien de toegestane tijd overschreden wordt zal de kandidaat voor deze proef uitgeschakeld zijn

 

7

 

Buiten de technische vaardigheden zal iedere kandidaat geëvalueerd worden over zijn fierheid in zijn werk, netheid, houding aan de diensttafel, alsook snelheid van handelen.

Tijdens iedere versnijding zullen de kandidaten bevraagd worden over de kennis van desbetreffend produkt.

 

 

8

De jury zal bestaan uit professionelen uit horeca middenset vaklui uit de pers, dezen allen onder het 

De heer Esteban Valle, zaaldirecteur van Domaine de Chateauvieux ** in Satigny dichtbij Genève

De beslissingen van de jury zijn onherroepelijk

9

In geval van ex-aequo voor de prijs van Europeese  Junior Trancheur 2022 zal de kandidaat die de meeste punten gehaald heeft bij de lamszadel winnaar verklaart worden. Bij her ex-aequo zal de tijd van de versnijding van de lamszadel in acht genomen worden.

10

 

Voor de versnijding van de lamszadel zal maar gebruikt mogen gemaakt worden van één mes 

11

 

De deelnemende kandidaten zullen de zaaluniform hebben ZONDER logo's of andere kenbaarheid van hun school van herkomst

12

Versnijdingen tijdens de wedstrijd gebeuren met eigen persoonlijke mes(sen) of de in bruikleen hebben de messen van de firma "Zwilling - Demeyere"

ZWILLING-J.A.-Henckels-logo.png
Demeyere 2.png
  • Facebook Social Icon