Voor het zevende opeenvolgende jaar is de "Europese Wedstrijd Trancheur Junior" het resultaat van de samenwerking tussen de hotelscholen van Namen (EHN) en die van Koksijde (Ter Duinen). 

Geboeid door hun beroep, en wensend om de zaaldienst terug naar voren te plaatsen, hebben de heren Alain Thoon en Richard Garin, , hun krachten samengebundeld om deze samenkomst tussen verschillende scholen op touw te zetten, die beurtelings in de lokalen van de hotelscholen van Namen en Koksijde zullen plaatsvinden. Ze worden bijgestaan door Ief Vanhonnacker (Ter Duinen) en Dominique Bal (EHPN).

Het zal dus in de lokalen van de Provinciale Hotelschool van Namen zijn dat deze wedstrijd 2022 zal plaatsvinden. Pare jaren in Namur en onpare in Koksijde.

De sfeer zal opnieuw ontspannend zijn en de proeven zullen in fair play en goede overeenstemming plaatsvinden, zoals bij de zes vorige wedstrijden.

 

  • Facebook Social Icon

Alain Thoon

Richard Garin

Dominique Bal (2).jpg

Dominique Bal

Ief Vanhonacker (2).jpg

Ief Vanhonnacker