1

 

 De wedstrijd gaat door op  maandag 20 janvier 2020

 

2

Deze wedstrijd staat open voor alle Europese hotelscholen

 

3

 

Iedere deelnemende school kan 2 laatste jaars studenten inschrijven zowel beroeps- of technische afdeling.  Iedere school zal een eigen begeleidende leerkracht zien aanwezig te zijn de dag van de wedstrijd. Inschrijvingen moeten in ons bezit zijn voor 10 januari 2020.

 

4

De wedstrijd bestaat uit 4 proeven :  

                                 

a.  Het trancheren van een Gandaham op sokkel (2 cts x 2 volledige fijne sneden )

b. Het versnijden van een Barbarie-eend, in "aiguilettes" volgens de klassieke methode. 

c. Het fileren van een gebakken forel  "Meunière"

d. De realisatie van een geflambeerd nagerecht op basis van een fruit (Peer - Doyenné du comice) en één kaas. (Brie de Meaux)

Inlichtingen betreffende de realisatie van geflambeerd nagerecht :

 

·

  • Kandidaten van één school zullen samen in ploegsysteem werken voor dit nagerecht                         In geval een school enkel 1(een) kandidaat inschrijft zal de organiserende school een commis ter beschikking stellen".

  •  · Iedere ploeg creeert. ·een zelf bedacht recept, iedere school brengt zijn eigen ingredienten en materialen mee

  • Dit gebeuren staat onder toezicht van de jury : versnijden, flamberen, bordschikking,

  • Het volledig recept wordt voor de jury uitgevoerd, van het begin tot het dresseren op 2 borden…

De versnijding van het fruit « in de zaal vóór de jury » blijft vrij in hoedanigheid van het recept.

De organiserende school voorzie het fruit (dit jaar de Doyenné du comice- peren)

en de kaas (Brie de Meaux)

 

   De techniek van het versnijden is vrij,de puntenquotatie zal afhangen van het eindresultaat

 

Tijdslimiet per versnijding

 

Gandaham op sokkel : 10 minuten

Barbarie Eend : 10 minuten

Gebakken forel : 5 minuten

Geflambeerd nagerecht: 10 minuten voorbereidingen en 20 minuten voor de realisatie en presentatie van het afgewerkt product aan de jury

De eventuele resterende minuten van de voorbereidingen zijn geen meerwaarde bij de realisatie van 20 minuten

6

 

Tijdens iedere versnijding zal de leerling verwittigd worden van de resterende tijd ; indien de tijdslimiet overschreden wordt zal de leerling voor die proef uitgeschakeld worden

 

7

 

Buiten techniek zal de leerling ook gequoteerd worden over sierlijkheid van het versnijden, netheid van de diensttafel , z’n houding aan de diensttafel, zijn snelheid van handelen. Tijdens het versnijden zal de leerling ondervraagt worden over zijn productkennis van de ingrediënten.

 

 

8

De jury wordt samengesteld door vaklui en gespecialiseerde persmensen.

Het voorzitterschap is onder de leiding van Dhr. Norbert Vanmoortel

( De Goedendag en De Snippe).

De beslissingen van de jury is onherroepelijk.

9

Indien ex-aequo wordt de prijs “Europese Junior  Voorsnijder 2020” vrij gegeven aan de leerling die de meeste punten behaalde bij het versnijden van de Eend. Indien terug ex-aecquo wordt de tijd van het versnijden van de eend in acht genomen.

10

 

Bij de versnijding van de eend wordt één enkel soort mes toegelaten

11

 

Iedere deelnemende leerling zal de zaal-dresscode hebben ZONDER vermelding en/of embleem van zijn school.

12

Versnijdingen tijdens de wedstrijd gebeuren met eigen persoonlijke mes(sen) of de in bruikleen hebben de messen van de firma "Zwilling - Demeyere"

  • Facebook Social Icon