1

 

 De wedstrijd  zal plaats vinden op maandag 18 januari 2021

 

2

Deze wedstrijd staat open voor alle Europese hotelscholen

 

3

 

Iedere school mag/kan 2 eindejaarsstudenten inschrijven zowel technische als beroepsleerlingen. 

De deelnemende leerling(en) is vergezeld van z'n pedagogische aan zijn school vebonden begeleider.

 Inschrijvingen moeten in ons bezit zijn voor 10 januari 2021.

 

4

De wedstrijd bestaat uit 4 proeven :  

                                 

a. Trancheren van Gandaham op sokkel (1 bord met 4 fijne en volledige sneden ) bijkomend een aperobord voor 2 personen.

 

Materiaal en garnituren mogen hier een eigen inbreng zijn, die jullie de dag zelf medebrengen

Opmerkingen:

Voor het aperobordje is de techniek van versnijding vrij.

De jury beoordeld of kwaliteit en smaak hun recht halen

b. Het versnijden van een lamszadel

c. Het fileren van twee slibtongetjes

Opmerking:

Zowel voor de lamszadel als voor de slibtongetjes zal de kandidaat na versnijding ,

zijn resultaten op de door ons voorziene borden (2) presenteren aan de jury

d. Twee borden met versneden seizoenfruit

Opmerkingen:

De bedoeling hier is een keuze te maken van vier soorten fruit vanuit ons gepresenteerd seizoensfruit op het buffet.

Voor deze proef is geen enkel eigen materialen of ingredienten toegelaten

  • Lijst van fruitsoorten op de buffet:

 

Baby ananas, peren, bergappelssienen, bloedappelsienen, Golde appelen, Granny Smith appelen, witte en blauwe druiven, kiwi's, kaki's, en gele en groene citroenen

  • Eveneens op het buffet te vinden:

Bloemsuiker, suiker S2, kirsch, marasquin, lopende room, half opgeslagen room, slagroom, vingerbowls, waterkoker, karaf met fris koud water, propere servietten, glazen saladiers, ijsblokjes, borden van verchillende afmetingen en soorten.

De versnijding van het fruit is vrij wel rekening houdend dat deze voor de klant (jurys) gebeurd

 

5

   De techniek van de versnijdingen zijn vrij, alles hangt af van uw gepresenteerd eindresultaat

 

Toegestane tijd voor de versnijdingen 

 

Gandaham op sokkel : 8 minuten

Lamszadel: 8 minuten

Slibtongetjes : 5 minuten

Fruitborden: 10 minuten

6

 

Tijdens iedere versnijding zal de leerling verwittigd worden van de resterende tijd ; indien de tijdslimiet overschreden wordt zal de leerling voor die proef uitgeschakeld worden

 

7

 

Buiten techniek zal de leerling ook gequoteerd worden over sierlijkheid van het versnijden, netheid van de diensttafel , z’n houding aan de diensttafel, zijn snelheid van handelen. Tijdens het versnijden zal de leerling ondervraagt worden over zijn productkennis van de ingrediënten.

 

 

8

De jury zal bestaan uit professionelen uit horeca middens en vaklui uit de pers, dezen allen onder het voorzitterschap van

De heer Esteban Valle, zaaldirecteur van Domaine de Chateauvieux ** in Satigny dichtbij Genève

De beslissingen van de jury zijn onherroepelijk

9

Indien ex-aequo wordt de prijs “Europese Junior  Voorsnijder 2021” vrij gegeven aan de leerling die de meeste punten behaalde bij het versnijden van de lamszadel . Indien terug ex-aecquo wordt de tijd van het versnijden van de lamszadel in acht genomen.

10

 

Voor de versnijding van de lamszadel zal maar gebruikt mogen gemaakt worden van één mes 

11

 

Iedere deelnemende leerling zal de zaal-dresscode hebben ZONDER vermelding en/of embleem van zijn school.

12

Versnijdingen tijdens de wedstrijd gebeuren met eigen persoonlijke mes(sen) of de in bruikleen hebben de messen van de firma "Zwilling - Demeyere"

ZWILLING-J.A.-Henckels-logo.png
Demeyere 2.png
  • Facebook Social Icon