Voor het zesde opeenvolgend jaar is de "Europese Wedstrijd Trancheur Junior" het resultaat van de samenwerking tussen de hotelscholen van La Louvière (Instituut St-Joseph) en die van Koksijde (Ter Duinen). 

Geboeid door hun beroep, en wensend om de zaaldienst terug naar voren te plaatsen, hebben de heren Alain Thoon en Richard Garin , hun krachten samengebundeld om deze samenkomst tussen verschillende scholen op touw te zetten, die beurtelings in de lokalen van de hotelscholen van La Louvière en Koksijde zal plaatsvinden.

Het zal dus in de lokalen van de hotelschool "Institut Saint Joseph" in La Louvière zijn dat deze wedstrijd 2019 zal plaatsvinden. Pare jaren in Koksijde en onpare in La Louviere.

De sfeer zal opnieuw ontspannend zijn en de proeven zullen in fair play en goede overeenstemming plaatsvinden, zoals bij de vijf vorige wedstrijden.

 

  • Facebook Social Icon

Alain Thoon

Richard Garin